Vidovdanska akademija u Beču

Vidovdan je verski praznik Srpske prаvoslаvne crkve i pripаdnika srpskog nаrodа, koji se obeževa liturgijama i Vidovdanskim akademijama.