Beč ima aplikaciju “Sagꞌs Wien“ za prijavu nekog problema u gradu

Aplikacijom “Reci Beču!“ u 30 sekundi preko smartphone-a građani mogu gradskoj upravi prijaviti zabrinutost, opasnost ili kvar u gradu. Sa nekoliko klikova poruke se mogu poslati brzo i bez registracije.