Maternji jezik: BKS (bosanski, hrvatski, srpski) u austrijskim školama

Jezička i kulturna raznolikost su vrednosti, koje mogu da doprinesu kvalitetu jednog društva. Na svetu se priča oko 6.000 jezika, a 250 njih se aktivno koriste u Beču. Međutim, po prognozama UNESCO-a polovina svetskih jezika je u opasnosti od izumiranja. Evo prilike da istaknemo važnost teme maternji jezik, kao i nastupajući internacionalni Dan maternjeg jezika koji se obeležava 21. Februara.