Austrija: Sve više dece migranata uči svoj maternji jezik

Skoro 32.800 dece u austrijskim školama,a najviše u Beču, posećuje nastavu na maternjem jeziku. Nastava se odvija na 25 jezika. 40% njih se opredelilo za nastavu na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.