Romi širom sveta obeležavaju 8. april kao Svetski dan Roma

Svetski dan Roma obeležava se danas, 8. aprila, s ciljem da se ukaže na probleme Roma koji su najveća etnička manjina u Evropi. Mnoga romska udruženja u Beču aktivno deluju u oblasti socijalnih, kulturnih i sportskih projekata kako bi se poboljšala sveobuhvatna situaciju romske populacije.