Tumač u Beču: Novi VIDEO tumač u pet bečkih bolnica

U pet bečkih bolnica je u toku pilot-projekat, tumačenja putem videa. Video-prevodilac, koji nije fizički prisutan, već ga preko programa, sličan skyp-u, doktor poziva i zajedno sa pacijentom razgovaraju uživo. Zastupljeni jezici su srpski/bosanski/hrvatski, turski i jezik gluvonemih. Nova usluga za pacijente koji dobro ne govore nemački jezik ima za cilj da razgraditi jezičke barijere između lekara i pacijenata.