Zdravstveno osiguranje: Kako se lečiti u Beču bez e-kartice

Austrija sebe rado ubraja u svetski vrh kad je reč o zdravstvenom zbrinjavanju. Pa ipak, u zemlji ima oko 100.000 lica koja nisu zdravstveno osigurana. Pažnju na tu činjenicu je skrenuo austrijski Crveni krst povodom Svetskog dana zdravlja (7. april).