Kinderaktivcard: Zanimljivo i povoljno za najmlađe Bečlije

WienXtra je služba grada Beča koja usko sarađuje sa magistratom MA13 (Magistrat za obrazovanje i van školske aktivnosti mladih) i već dugi niz godina nudi brojne sadržaje za najmlađe Bečlije.