Besplatna aplikacija za polaganje vozačkog ispita pre 18 godina starosti

Ko ne želi da čeka do 18. godine za vozačku dozvolu, može već sa 15 1/5 godina da pohađa kurs vožnje i polaže ispit, a sa 17 godina da samostalno vozi auto. Jedan od posebnih preduslova za ovu starosnu grupu je vožnja automobilom u pratnju odraslog lica, i to 3 puta po 1.000 kilometara, raspodeljenih na po najmanje dve nedelje i vođenje protokola vožnje. Aplikacija ÖAMTC-a olakšava vođenje ovog protokola.