Letnji kampovi u Beču za čuvanje dece na raspustu

Izlazeći u susret potrebi i željama roditelja, Grad Beč od 2010. godine organizuje u sve većoj meri celodnevni boravak dece u školama. Sve je više dece koja posećuju javne osnovne škole sa celodnevnim boravkom, a koja moraju biti zbrinuta i za vreme raspusta. Zato od 2011. godine postoji ponuda za zbrinjavanje dece u bečkim školama za vreme letnjeg raspusta.