Beč će u budućnosti bolje iskoristiti višejezičnost svojih sugrađana

U organizaciji Foruma Wien.Welt.Offen održan je prvi skup čija je glavna tema bila višejezičnost i njen potencijal za budućnost grada Beča.
Pored članova Foruma ovom skupu su pristustvovali predstavnici svih parlamentarnih stranaka i brojne važne ličnosti iz sveta politike i ekonomije.