Biciklisti u Beču: Nova zakonska pravila u javnom saobraćaju

U Beču postoji veliki broj staza za bicikliste, a svakim danom ih je sve više. A pošto su biciklisti učesnici u javnom saobraćaju, postoje propisi kojih se moraju pridžavati. Od 1. aprila 2019. godine dodatno su uvedena neka nova pravila koja biciklisti moraju da poštuju, a u suptotnom moraju platiti novčane kazne. Sada se izričito naglašava da … Nastavi sa čitanjem Biciklisti u Beču: Nova zakonska pravila u javnom saobraćaju