Kako do zaposlenja u Austriji? (4. deo) – Postupak podnošenja i dodeljivanja prvog boravišnog naslova

U ovom tekstu možete da pročitate o formalnim uslovima po pitanju mogućnosti doseljavanja u Austriju, trajanju postupka i troškovima. Gde državljani trećih država podnose prvi zahtev? Zahtevi za dodeljivanje prvog boravišnog naslova se u načelu podnose u ambasadi/konzulatu Austrije u inostranstvu (zemlji stanovanja). Ambasade preuzimaju zahteve, proveravaju da li ispunjavaju formalne kriterijume i šalju ih … Nastavi sa čitanjem Kako do zaposlenja u Austriji? (4. deo) – Postupak podnošenja i dodeljivanja prvog boravišnog naslova