Nova crkva za srpske pravoslavne vernike u Beču

Crkva „Nojlerhenfeld“, zvanično je predata Srpskoj pravoslavnoj parohiji u Beču 27 maja 2014. Ustupanje rimokatoličke crkve u 16 bečkom okrugu odluka je Bečke nadbiskupije.