E-card: Austrijska zdravstvena kartica važi u mnogim zemljama Evrope

Kartica austrijskog zdravstvenog osiguranja (E-card) ne pruža samo zaštitu u Austriji već i u mnogim zemljama Evrope. Zahvaljujući plavoj poleđini, E-card je ujedno i Evropska karta zdravstenog osiguranja (Europäische Krankenversicherungskarte – EKVK), tako da ste zdravstveno osigurani i na odmoru.