Golubovi u Beču: Ko ih hrani plaća kaznu do 50 evra

Ko nedozvoljeno hrani golubove reskira da plati kaznu od 36 evra. Do sada se uglavnom završavalo na upozorenjima, a od sada će se taj prekršaj strožije kažnjavati. Jer: „Ko hrani golubove, hrani pacove“.