HP virus: protiv raka grlića materice testirana u Beču

Humani papiloma virusi (HPV) učestvuju u skoro svim slučajevima nastajanja raka grlića materice. Nova vakcina koja je razvijena i uspešno testirana na Medicinskom univerzitetu u Beču treba da pomogne da se sa sigurnošću od 90% spreče maligna oboljenja, izazvana virusima HP.