Kvalitet življenja u Beču: Migranti i žene su često zapostavljeni

Mnoge mlade Bečlije do 30 godina starosti imaju pozitivno mišljenje o kvalitetu življenja u Beču. Ali, mladi migranti i žene smatraju da su zapostavljeni kad je reč o stanovanju, poslu i pristupu ponudama za korišćenje slobodnog vremena, pokazuje aktuelna studija Radničke komore (AK).