“Moja integracija”: Aplikacija koja olakšava polaganje integracionog ispita

Austrijski fond za integraciju strancima iz trećih država koji moraju da ispune Integracioni sporazum novom aplikacijom  olakšava učenje za integracioni ispit. U našem  tekstu o novom zakonu o integraciji , koji je stupio na snagu 1. oktobra 2017. , već smo vas obavestili o novostima u ovoj oblasti. One važe za sve nove strance koji … Nastavi sa čitanjem “Moja integracija”: Aplikacija koja olakšava polaganje integracionog ispita