Umesto šaltera: Nova onlajn platforma u Austriji za obavljanje birokratskih poslova

Jedan od najvećih problema sa kojima se susreću građani pri obavljanju svakodnevnih poslova u komunikaciji sa državnom upravom, kao što su gužve na šalterima, komplikovane procedure, dolaženje više puta radi obavljanja istog posla, posećivanje više institucija radi završavanja istog posla, obimni obrasci i formulari, radno vreme šaltera, nepotrebno usložnjavanje jednostavnih poslova, visoki administrativni troškovi, itd. … Nastavi sa čitanjem Umesto šaltera: Nova onlajn platforma u Austriji za obavljanje birokratskih poslova