Parking u Beču: Nova pravila i dozvoljeno parkiranje za firme

U većini bečkih opština parkiranje automobila na za to dozvoljenim javnim površinama se plaća. Stanovnici određenog becirka mogu za parkiranje u svom becirku kupiti kod nadležnog opštinskog  organa nalepnicu za parkiranje koja važi jednu ili dve godine, zavisno od odluke vlasnika automobila.  Ostali moraju na vidnom mestu u automobilu imati karticu za parkiranje (Parkschein) koja … Nastavi sa čitanjem Parking u Beču: Nova pravila i dozvoljeno parkiranje za firme