Povećanje penzija za 2020. godinu neće biti isto za sve penzionere

Početkom svake godine penzije u Austriji se usklađuju sa rastom troškova života, a osnovni kriterijum je visina inflacije u prethodnoj godini. U tom cilju vlada, posle konsultacija sa socijalnim partnerima i udruženjima penzionera, podnosi predlog Parlamentu koji onda odlučuje o tome za koliko će penzije biti povećane. Tri najveće austrijske partije su, u dogovoru sa … Nastavi sa čitanjem Povećanje penzija za 2020. godinu neće biti isto za sve penzionere