Povećana novčana pomoć za negu drugog lica

Svako ko je osiguran u Austriji i ima zdravstvenih problema, a nije u stanju da se delimično ili potpuno stara sam sebi može da podnese zahtev za isplatu nadoknade za tuđu negu (Pflegegeld). Kod stalnog boravka u Austriji može postojati pravo na nadoknadu za pomoć i negu drugog lica ako korisnik pomoći podnese zahtev i … Nastavi sa čitanjem Povećana novčana pomoć za negu drugog lica