Pranje ruku ima ključni značaj za zaštitu zdravlja

15. oktobra se obeležava Svetski dan čistih ruku, čiji je cilj da ukaže na to kako se redovnim i pravilnim pranjem ruku mogu preduprediti brojne zarazne bolesti.