Pravo deteta: Konvencija za dobrobit dece celog sveta

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 20. novembra 1989. usvojila Konvenciju o pravima deteta i ovaj dan u svetu se obeležava kao Međunarodni dan deteta čiji je cilj promovisanje ideala i ciljeva Konvencije za dobrobit dece celog sveta.