Pravo deteta: Konvencija za dobrobit dece celog sveta

20.11.2019

Najznačajniji međunarodni dokument u oblasti prava deteta, Konvencija o pravima deteta usvojena je 20. novembra 1989. godine.

(c) pixabay

Svetski dan deteta ustanovljen je 1954. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju 836 (IX) istoimenog naziva. Generalna skupština je ovim dokumentom pozvala države članice da ustanove Svetski dan deteta koji bi se obeležavao kao dan „bratstva i razumevanja među decom širom sveta“ i koji bi bio posvećen aktivnostima za unapređenje blagostanja dece.

Pet godina kasnije, 20. novembra 1959. godine, Generalna skupština usvojila je rezolucija 1386 (XIV) kojom je proglašena Deklaraciju o pravima deteta.

Istog datuma trideset godina kasnije, 20. novembra 1989. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija je usvojila Konvenciju o pravima deteta i ovaj dan u svetu se obeležava kao Međunarodni dan deteta čiji je cilj promovisanje ideala i ciljeva Konvencije za dobrobit dece celog sveta.Konvencija o pravima deteta počiva na četiri temeljna principa, bez čijeg ispunjenja nije moguće ostvariti ni ostala prava:

Pravo deteta na život, opstanak i razvoj – koje država mora da obezbedi svakom detetu, u maksimalno mogućoj meri
Nediskriminacija – svoj deci pripadaju jednaka prava, bez obzira na: rasu, boju, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo uverenje, nacionalno, etničko ili socijalno poreklo, imovinsko stanje, onesposobljenost, rođenje ili drugi status deteta, njegovog roditelja ili zakonskog staratelja
Najbolji interes deteta– u svim postupcima koji se tiču deteta, njegov/njen najbolji interes imaće prioritet.
Uvažavanje mišljenja deteta – pravo deteta da izrazi svoje mišljenje u svim stvarima i postupcima koji ga se tiču i da se to njegovo mišljenje uzme u obzir.

Konvencija i pravo deteta ističe prava i odgovornost roditelja, odnosno proširene porodice, da usmeravaju i savetuju dete u vezi njegovih prava, shodno njegovim razvojnim mogućnostima. Konvencija je delo profesionalaca i stručnjaka i namenjena je, pre svega, profesionalcima: nastavnicima, vaspitačima, zdravstvenim i socijalnim radnicima, advokatima, sudijama i pripadnicima svih onih profesija koji rade ili profesionalno dolaze u kontakt sa decom.

Namenjena je i roditeljima, ali njenu suštinu treba da poznaju u najvećoj mogućoj meri i sama deca. Poznavajući i razumevajući blagovremeno sva prava koja im pripadaju samim rođenjem i koja im se garantuju Konvencijom, deca će sazrevati u odgovorne osobe koje će znati da poštuju i tuđa prava i da se bore za što doslednije ostvarivanje svojih.

Na uskraćenost, neadekvatno ostvarivanje ili kršenje nekog prava iz Konvencije može da ukaže svako. Kad god se prava deteta ne poštuju treba reagovati kao pojedinac, grupa ili institucija i skrenuti pažnju nadležnima: ministarstvima, institucijama, službama, lokalnim organima, ili se obratiti organizacijama za prava dece za pomoć i posredovanje.
Konvencija, u tom smislu, služi kao putokaz šta i kako treba činiti.

Obrazovanje na prvom mestu

U 2012. godini generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-mun pokrenuo je novu inicijativu pod imenom „Obrazovanje na prvom mestu“ (Education first) i time postao prvi Generalni sekretar koji je obrazovanje postavio kao glavni prioritet.

 

PROČITAJTE  NAJNOVIJE VESTI  OVDE

 

PROČITAJTE JOŠ I OVO:

Porodica je temelj, stub i krov svakog društva!

Vrtići u Beču doprinose balansu poslovnog i privatnog života

Vakcina protiv malih boginja u Austriji je besplatna za decu i odrasle

Škole u Beču: Novi projekat pod nazivom „Respekt: Zajedno jači“ 

Svetosavska akademija u Beču u znaku dece i mladih

*Dozvoljeno je preuzimanje teksta ili delova teksta, ali uz obavezno navođenje izvora i obavezno postavljanje linka ka portalu www.dijaspora.tv

Prijava za Newsletter

Prijavite se na našu Newsletter adresu i budite u toku sa značajnim temama i dešavanjima u dijaspori

Prijava