Bečki teatar mladih: Veče poezije posvećeno pesniku Miki Antiću

„Klub mladih umetnika“ osnovan je  u sklopu SPKD „Prosvjeta-Austrija“ i okuplja mlade kreativne stvaraoce  u različitim oblastima – pisce, slikare i glumce, koji žive, rade i studiraju u Beču. Kroz realizaciju različitih projekata iz oblasti umetnosti i kulture, mladi srpskog porekla u Beču su dobili mogućnost za kreativno stvaralaštvo raznih kulturno-umetničkih pravaca. Članovi ove veoma aktivne grupe osnovali … Nastavi sa čitanjem Bečki teatar mladih: Veče poezije posvećeno pesniku Miki Antiću