Vakcina protiv malih boginja u Austriji je besplatna za decu i odrasle

U Austriji je u poslednjih 12 godina više od 10.000 osoba obolelo od Morbila u narodu poznatijih kao male boginje a u 16 slučajeva ova bolest je imala smrtni ishod. Austrija kao i ostale zemlje Evrope imaju problem sa ovom bolešću a u poslednje vreme može se primetiti porast epidemije. Austrijsko ministarstvo zdravlja(Gesundheitsministerium) otpočelo je novu kampanju za uspešnu vakcinaciju.