VHS univerziteti: Bolje obrazovanje – bolje šanse

Ko u toplijem periodu godine želi da produbi svoje znanje, da jednom isproba nešto novo ili da upozna interesantne ljude, onda neka poseti neki od Radničkih univerziteta u Beču (VHS Wien). Sa VHS-summercard imate jedinstvenu priliku da posetite neki od hiljadu kurseva na radničkim univerzitetima preko leta u pola cene.