„Zanatska ofanziva“: Izučiti zanat u Beču

U Beču se trenutno školuje oko 18.000 mladih za zanatska zanimanja a šanse za budućnost su velike posebno kada se zanat kombinuje sa završenom maturom. Više od 200 različitih zanata se mogu izučiti u glavnom gradu Austrije a Privredna Komora Beča (WKW) se i dalje zalaže za razvoj zanatske delatnosti za mlade sa projektom „Zanatska ofanziva“ („Lehrstellenoffensive“) .