Impressum

Informacija u skladu sa § 24 odnosno § 25 Zakona o medijima i podaci u skladu sa. § 5 ECG

Odgovornost za sadržaje:
IDEA Pro e.U. i Dijaspora Media – Udruženje za interkulturalnu komunikaciju (ZVR: 449373959)
Sedište nadležnog suda: Beč
Direktor: Ljubiša Dimitrijević (IDEA Pro)
Predsednica Udruženja i glavna urednica: Vesna Dimitrijević (Dijaspora Media)

Osnovno usmerenje medija: www.dijaspora.tv je inicijativa Dijaspora Media. Udruženje je osnovano kao platforma za komunikaciju radi podsticanja interkulturalne medijske integracije. U središtu interesovanja su srpska, bosanska i hrvatska jezička zajednica u Austriji i šire. Trudimo se da razgradimo predrasude, da kroz razne projekte podstičemo integraciju i da se kroz saradnju u oblastima integracije, medija, privrede i politike založimo za što bolji zajednički život.

WEBDESIGN

Odgovornost za objavljene sadržaje: Prilozi koje proizvodi i objavljuje dijaspora.tv zasnovani su na temeljnom istraživanju i proveri sadržaja. dijaspora.tv uprkos tome ne može da preuzme potpunu odgovornost za ispravnost, potpunost, aktuelnost i stalnu pristupačnost informacija koje stavlja na raspolaanje. Svi podaci slede bez garancije.

Odgovornost za preuzete linkove (URL): Ova web-stranica sadrži eksterne linkove, za čije su sadržaje odgovorni isključivo oni koji su ih postavili u mrežu. Udruženje Diaspora Media i  IDEA Pro E.u ne preuzimaju odgovornost za dostupnost i stalno funkcionisanje povezanih eksternih linkova odnosno URLova, jer je njihova redovna kontrola s naše strane nemoguća. U slučuja da saznamo da su sadržaji povezani eksternim linkom nezakoniti, odmah ih uklanjamo.

Zaštita podataka: Informacije o posetama web-stranici dijaspora.tv mogu se čuvati. Pritom se ne radi o ličnim podacima korisnika, već o anonimiziranim podacima koji se vrednuju isključivo radi statistike. Ova platforma koristi Google Analytics. Izjava o zaštiti podataka za korišćenje Google Analytics: Na ovoj stranici se koristi Google Analytics, odnosno tehnika analize podataka Google Inc. (“Google”). Google Analytics upotrebljava tzv. “Cookies”, tekstualne dokumente koji se pohranjuju na Vašem kompjuteru i omogućavaju analizu Vašeg korišćenja web-stranice. Tako dobijene informacije o Vašem korišćenju ove web-stranice (uključujući i Vašu IP-adresu) prenose se i pohranjuju na serveru Googla u SAD. Google ih koristi da bi vrednovao korišćenje web-stranice, sastavljao izveštaje o aktivnostima posetilaca i pružao ostale usluge u vezi s tim. Google informacije prenosi trećim osobama samo ako je to zakonski propisano ili ako ih ona obrađuju po nalogu Google-a. Google ni na koji način ne dovodi u vezu Vašu IP-adresu s drugim podacima Google Inc. Pohranjivanje Cookies možete da sprečite odgovarajućom komandom u Vašem Browser-Software-u. Skrećemo Vam pažnju da u tom slučaju možda nećete uvek moći da koristite sve funkcije ove web-stranice u punom obimu. Osim toga je moguće i da sprečite korišćenje podataka o Vašim posetama web-stranici koji su dobijeni na taj način (uključujući i Vašu IP-adresu) kao i njihovu statističku obradu od strane Google, ako instalirate Browser-Plugin koji ćete naći pod: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Rodna ravnopravnost: U slučaju potrebe, a radi bolje čitljivosti tekstova, odustaje se od navođenja rodnih oznaka. Upotrebljeni izrazi važe u smislu ravnopravnosti za oba pola. Nezavisno od sadržaja pretpostavka je da se oba pola smatraju potpuno jednakim.

Prijava za Newsletter

Prijavite se na našu Newsletter adresu i budite u toku sa značajnim temama i dešavanjima u dijaspori

Prijava