“der”, “die” ili “das” u nemačkom jeziku – pitanje je sad`!

08.01.2018

U nemačkom jeziku precizno se zna rod svake imenice. Mnogi ih uče napamet, pogotovo na početnom nivou. Nije, međutim, neophodno sve imenice učiti napamet, jer pravila ipak postoje.

U prvom tekstu naše serije posvećene nemačkom jeziku pisali smo o tome kako se pišu i čitaju/izgovaraju slova/glasovi u nemačkom jeziku. Jedno od najtežih poglavlja nemačke gramatike za naše ljude predstavlja određivanje člana ispred imenice. Za razliku od našeg jezika koji ne poznaje član, već se rod svake imenice zna na osnovu njenog završetka (mač, mačka, mače), u nemačkom je ČLAN (der Artikel) izuzetno važan.

Koje su imenice muškog roda/DER? 

Na osnovu biološkog roda:

 • muškarac, otac, brat, ujak/stric, sin, deda itd. su sigurno DER: Mann, Vater, Bruder, Onkel, Sohn, Großvater.
 • muški pripadnici profesija: lekar, učitelj, moler/slikar, pilot, trgovac itd. su isto tako DER Arzt, Lehrer, Maler, Pilot, Kaufmann
 • mužjaci životinja: bik, ždrebac, petao, medved itd, imaju takođe član DER: Stier, Hengst, Hahn, Bär (retko se samo DER (Adler, Delphin) upotrebljava za oba pola)

Na osnovu značenja:

 • dani (der) Mittwoch, meseci (der) Februar, godišnja doba (der Winter)
 • padavine (der Schnee), strane sveta (der Norden), vetrovi (der Föhn), mada njih ima i DIE (Tramontana)
 • minerali i kamenje (der Granit)
 • marke automobila (der BMW)

Na osnovu završetka:

 • nemačke reči na: -ich (der Teppich), -ling (der Schmetterling), -ig (der Honig), najčešće -er (der Arbeiter), ali das Fenster
 • reči preuzete iz stranih jezika na: -and (der Doktorand), -ant (der Emigrant), -är (der Millionär), -ast (der Gymnasiast), -eur/ör (der Kontrolleur, der Frisör), -end (der Substrahend), -ent (der Dirigent), -ier (der Bankier), -iker (der Mechaniker), -ismus (der Kommunismus), -ist (der Kommunist), -or (der Direktor, der Motor)

Koje su imenice ženskog roda/DIE? 

Na osnovu biološkog roda:

 • žena, majka, sestra, tetka, ćerka, baba itd. su sigurno DIE: Mutter, Schwester, Tante, Tochter, Großmutter.
 • pripadnice profesija: lekarka, učiteljica, molerka/slikarka, pilotkinja, trgovakinja itd. su isto tako DIE Ärztin, Lehrerin, Malerin, Pilotin, Kauffrau
 • ženke životinja: krava, kobila, kokoška, medvedica itd, imaju takođe član DIE: Kuh, Stute, Henne, Bärin (retko se samo  DIE (Amsel, Maus) upotrebljava za oba pola)

Na osnovu značenja:

 • mnoge vrste drveća (die Esche, Eiche, Tanne) i cveća (die Rose, Tulpe, Nelke)
 • imena brojeva (die Eins-jedinica)
 • nazivi brodova (die Titanic) i aviona (die Boing 707)

Na osnovu završetka:

 • nemačke reči na: -ei (die Bäckerei), -in (die Lehrerin), -heit (die Freiheit), – keit (die Ehrlichkeit), -schaft (die Nachbarschaft) -ung (die Bedinungung),  najčešće -e (die Rose, Bluse, Krise), ali der Matrose itd.
 • reči preuzete iz stranih jezika (većinom iz francuskog) na: -age (die Garage), -anz (die Eleganz), -ette (die Operette), -euse (die Friteuse), -ie (die Materie), -enz (die Konferenz), -ik (die Politik), -ion (die Nation, ali ne i der Lampion, Skorpion, Spion i das Stadion!), -ität (die Universität), -itis (die Bronchitis), -ose (die Neurose), -ur (die Natur, ali ne i das Abitur, Futur, der Purpur), -üre (die Broschüre)

Koje su imenice srednjeg roda/DAS? 

Na osnovu “biološkog roda”:

 • dete je sigurno DAS: das Kind, ali i umanjenice kao das Mädchen (devojče, devojčica, devojka), das Fräulein (gospođica) i das Weib (žensko),
 • mladunčad životinja: tele, jagnje, ždrebe, pile uglavnom imaju član DAS: Kalb, Lamm, Fohle, Kücken (ali i “uopšteno” za oba pola: das Pferd (konj, kobila, ždrebac) das Rind (goveče, bik, krava), das Reh (srna/srndać) das Wiesel, i ako se završava sa “männchen”-mužjak ili “weibchen” ženka kao: das Delphinmännchen, das Delphinweibchen)

Na osnovu značenja:

 • nazivi većine hemijskih elemenata: das Gold, Kupfer, Aluminium, Eisen (zlato, bakar, aluminijum, gvožđe)
 • nazivi fizičkih jedinica, nota i slova: das Kilowatt, das Fis, das C
 • geografski nazivi koji stoje bez člana (ali za koje se zna da su DAS što je važno za pisanje o njima): Belgien, Europa, Rom (Belgija, Evropa, Rim)

Na osnovu završetka:

 • nemačke reči/sve umanjenice na: -chen  kao das Häuschen/kućica ili na  -lein  (das Schifflein), –tum (das Eigentum ali ne i: DER Reichtum, Irrtum)
 • reči preuzete iz stranih jezika na: -ett (das Balett), -ma (das Klima, das Drama, ali ne i die Firma), -um (das Museum), -ment (das Dokument, ali ne i der/das Zement)

Reči koje počinju na Ge- su često DAS, posebno ako označavaju celu grupu: brda, kamenje, žbunje, ali i neke druge (das Gebirge, Gehölz, Geschrei)

Reči koje su nastale od glagola kao pevanje, igranje, gledanje pišu se velikim slovom kao i druge imenice i imaju član das (das Sehen, Gehen, Essen)

PAŽNJA: Ako je reč – kako je to u nemačkom često i uobičajeno – sačinjena od dve reči različitog roda, onda cela reč dobija rod po poslednjoj reči (delu): das Bein, der Tisch = das Tischbein (prema Bein).

Eto toliko u ovoj našoj gramatičkoj lekciji. Nadamo se da su vam se neke stvari bar delimično razjasnile. Pozdrav do sledećeg teksta.

 

 

*Dozvoljeno je preuzimanje teksta ili delova teksta, ali uz obavezno navođenje izvora i obavezno postavljanje linka ka portalu www.dijaspora.tv

Prijava za Newsletter

Prijavite se na našu Newsletter adresu i budite u toku sa značajnim temama i dešavanjima u dijaspori

Prijava