Tag: obrazovanje

Austrija: Sve više dece migranata uči svoj maternji jezik

U austrijskim školama oko 32.800 dece, a najviše u Beču, posećuje nastavu i uči svoj maternji jezik. Nastava se odvija …

Austrijski univerziteti: Broj stranih studenata u Austriji u stalnom porastu

Austrijski univerziteti su veoma omiljeni kod stranih studenata, pa i onih iz država sa prostora bivše Jugoslavije.

Učenje u Beču: Besplatni dopunski časovi za bečke učenike

Od ove školske godine, đaci u osnovnim školama imaju mogućnost da lakše savladaju gradivo i urade domaće zadatke. Projekat Förderung …

Beč u rukama najmlađih sugrađana: Manifestacija gde deca upravljaju gradom

U Beču se održava manifestacija „Uđite u Rathaus” posvećena najmlađim Bečlijama a svake godine između 5 do 7 hiljada dece …

Maternji jezik: BKS (bosanski, hrvatski, srpski) u austrijskim školama

Jezička i kulturna raznolikost su vrednosti, koje mogu da doprinesu kvalitetu jednog društva. Na svetu se priča oko 6.000 jezika, …

waff pruža obrazovanje i garantovano zapošljavanje u Beču

Bečki fond za subvenisanje zaposlenih (waff) već dugi niz godina nudi brojne mogućnosti za obrazovanje i posle završetka istog, garantuje …

ÖIF-Talenteticket: Stipendije za naučne radove

Austrijski integracioni fond (ÖIF) nagradiće diplomske i Master-radove kao i disertacije koji imaju za temu integracija ili migracija. Za ukupno …

Beč je višejezičan: Nova aplikacija i bošura za uspešnu integraciju

Grad Beč i ministarka za integraciju Sandra Frauenberger predstavili su projekte koji podržavaju višejezičanost u austrijskoj prestonici.

Prijava za Newsletter

Prijavite se na našu Newsletter adresu i budite u toku sa značajnim temama i dešavanjima u dijaspori

Prijava