Mladi moraju da se obrazuju do 18 godina!

11.08.2017

Prošla su odavno vremena pomoćnih radnika bez završene škole jer sve više nestaju poslovi koji mogu da se rade bez obrazovanja. Roditelji, babe i dede ili druge osobe koje se staraju o deci, znaju da je s njima lepo, ali da nije uvek lako. Posebno kada se radi o školi. 

Foto Facebook Ausbildung bis 18

Školska obaveza u Austriji  traje 9 godina i regulisana je Zakonom. A posle šta bude, bar je tako bilo do sada. Od 1. jula 2017. važi sledeće: Ako vam je dete mlađe od 18 godina i ako je prekinulo školovanje Vi kao roditelj ili staratelj morate lično da se angažujete da se to što pre promeni. Pritom nije važno da li ste zbog toga i sami nesrećni ili i Vi i vaše dete mislite da treba što pre da se počne sa zarađivanjem i da daljnje obrazovanje nije važno.

Nova obaveza treba da spreči prerano prekidanje obrazovanja, odnosno sticanja kvalifikacije, ili bavljenje bezperspektivnim pomoćnim poslovima posle kojih se obično završi u dugotrajnoj nezaposlenosti.  Upravo to se trenutno dešava s 5.000 mladih između 14 i 17 godina godišnje u Austriji. Naglašavamo da se ne radi se o produžavanju školske obaveze, već o NOVOJ obavezi  da svaki mladi čovek mora da nastavi s obrazovanjem sve do navršene 18. godine!

Kako Vaše dete i Vi možete da ispunite ovu obavezu?
Kao roditelj/staratelj Vi ste obavezni da u roku od četiri meseca od završetka školske obaveze posle prošle školske 2016/17 (dakle do početka novembra ove godine!) ili prekida školovanja Vašeg deteta o tome obavestite Koordinacionu službu Vaše pokrajine. Od 1. jula 2017. takve mlade ljude moraju da prijave i ostale ustanove s kojima su u kontaktu, tako da je skoro nemoguće da se neko „sakrije“ od ove nove obaveze. Ako se ne prijave lično, njih posle roditeljske ili posle prijave neke druge ustanove kontaktira nadležno savetovalište i poziva ih da izvrše obavezu obrazovanja do 18. godine.

“Obično” završavanje prekinute osnovne škole ili neke stručne škole koja traje manje od dve godine nije dovoljno za ispunjenje ove obaveze. Ako dete tokom raspusta obavlja nekvalifikovane pomoćne poslove, to ne ometa izvršavanje obaveze, jer se za svakog pravi poseban plan po meri, koji može da uključi i takva privremena zaposlenja, ali obrazovanje ostaje na prvom mestu!

S navršenih 18 godina obaveza obrazovanja prestaje da važi. Od nje su privremeno oslobođene sledeće osobe ispod 18 godina:

1) mladi roditelji koji primaju novčanu pomoć za negu dece (Kinderbetreuungsgeld)

2) mladi koji dobrovoljno “služe” socijalnu ili integracionu godinu i slično (u zemlji ili inostranstvu)

3) mladi koji službe civilni ili vojni rok

 

Koga morate da obavestite? 

Svaka austrijska Savezna pokrajina od leta 2017. godine poseduje svoju Koordinacionu službu, odnosno savetovalište koje se bavi ovakvim mladim osobama. Pošto sazna da je neki mladi čovek prekinuo školovanje, savetovalište ima zadatak da za njega pronađe neki način da nastavi s obrazovanjem.

Šta Savetovalište može da ponudi Vašem detetu? 

• daljnje posećivanje/završavanje redovne škole (gimnazije, srednje stručne) ili privatnu nastavu
• završavanje zanata ili sticanje delimične kvalifikacije
• kurseve u okviru mera Zavoda za zapošljavanje
• kurseve za vanredno završavanje škole ili sticanje obrazovanja (npr. pripremanje za završavanje osnovne ili stručne škole)
• kurseve za mlade kojima treba asistencija u obrazovanju
• zaposlenje koje je predviđenom planom o perspektivama mladog čoveka i brizi o njemu

Nešto od navedenog mora na svaki način da se posreduje! Ali zato je potrebno odazvati se pozivu savetovališta.  Mladi mogu, kao što smo rekli, da se prijave samostalno. Ako to ne žele to mora da učini neka ustanova ili Vi kao roditelj. U protivnom vam od 2018. preti plaćanje kazni za upravni prekršaj (između 100 i 500, u slučaju ponavljanja prekršaja 200 do 1.000 eura).

Zvanični sajt 

Služba za koordinisanje Savetovališta za mlade koji podležu obavezi obrazovanja do 18

Facebook AusBildungbis18

Bliže informacije možete dobiti telefonom ZA CELU AUSTRIJU preko Serviceline: 0800/700 118od ponedeljka do četvrtka između  9:00 i 16:00, petkom od 9:00 d 12:00 Uhr ili  na mejl adresi  info@ausbildungbis18.at

Služba za koordinaciju za Beč/Koordinierungsstelle AusBildung bis 18 Wien
Telefon: 01/ 342 707 – 2754  E-Mail: office@kost-wien.at
Homepage: www.kost-wien.at
Erdbergstrasse 52 – 60Stiege 3/ Top 15 , 1030 Wien
 Folder za Download

*Dozvoljeno je preuzimanje teksta ili delova teksta, ali uz obavezno navođenje izvora i obavezno postavljanje linka ka portalu www.dijaspora.tv

Prijava za Newsletter

Prijavite se na našu Newsletter adresu i budite u toku sa značajnim temama i dešavanjima u dijaspori

Prijava