Kako do zaposlenja u Austriji? (3. deo) – Ostali preduslovi

05.12.2017

U ovom tekstu možete da saznate o ostalim preduslovima za dodeljivanje prvih boravišnih naslova kao što je znanje nemačkog pre useljenja i potreba postojanja mesta u kvoti za članove porodice.

U prošlom nastavku naše serije o doseljavanju u Austriju pisali smo o opštim preduslovima za dodeljivanje prvog boravišnog naslova. Pre nego što pređemo na sam postupak dodeljivanja prvog boravišnog naslova, evo još i objašnjenja o mogućem davanju garancije u slučaju nepostojanja novčanih sredstava za život, kao i o neophodnom dokazivanju znanja nemačkog pre useljenja u Austriju i dodeljivanju mesta u kvoti, koji takođe predstavljaju neophodne preduslove za pozitivno rešenje.

Garancija o preuzimanju troškova boravka

Da bi se dobili pojedini boravišni naslovi, osoba koja živi u Austriji mora da se potpiše izjavu o garanciji za preuzimanju troškova za izdržavanje novog stranca bez obzira na to da li podnosilac zahteva lično poseduje novčana sredstva. Takav je na primer slučaj sa dozvolom za naseljavanje za članove porodice austrijskih državljana.

Ovu garanciju mogu da potpišu i drugi,  ukoliko nedostaju osigurana sredstva za život pridošlice. To je, međutim, moguće samo u slučajevima gde to Zakon izričito predviđa (npr. za dodeljivanje boravišna dozvole za studenta, učenika ili dozvole za naseljavanje za umetnika). Izjava o garanciji mora da se da pred austrijskim notarom ili sudom i važi najmanje 5 godina bez mogućnosti prevremenog povlačenja! Osoba koja garantuje mora dokazati da je u mogućnosti da preuzme troškove života i stanovanja novog stranca. Potpisivanjem izjave ona pristaje da nadoknadi sve troškove koji bi mogli da nastanu u slučaju da njen “štićenik”  mora da se protera iz zemlje ili ako bi primao socijalnu pomoć. Davanje ovakve izjave je, dakle, veliki rizik i zato treba dobro razmisliti pre potpisivanja!

Znanje nemačkog jezika pre useljenja u Austriju i integracioni sporazum

Znanje nemačkog jezika na nivou A1 (jednostavno sporazumevanje) mora da se dokaže pre useljenja u zemlju. Dokaz o znanju (diploma ili potvrda o završenom kursu na nekom od priznatih instituta) se podnosi zajedno sa zahtevom za prvi boravišni naslov. Svedočanstvo ne sme da bude starije od godinu dana. Ovo je obaveza svih članova porodice stranaca koji žive u Austriji, ali i Austrijanaca.

Od ove obaveze su oslobođena decu do navršene 14. godine i osobe kojima je završavanje kursa nemoguće na osnovu njihovog zdravstvenog stanja što mora biti potvrđeno od strane službenog lekara ili lekara koji je odredila ambasada Austrije. Znanje nemačkog ne moraju da dokažu ni članovi porodica posednika RWR karte za visokokvalifikovane i još neke ređe grupe.

Pažnja! Dodatni zahtev može da se podnese samo do donošenja rešenja od strane Službe za doseljavanje, ali ne i u okviru postupka na osnovu pravnog leka.

Uz znanje nemačkog pre useljenja, osobe koje žele da se nasele u Austriji (dakle da ostanu duže od ukupno 12 meseci tokom dve godine, što moraju zvanično da izjave) moraju i da ispune odredbe Integracionog sporazuma, odnosno da u roku od 2 godine polože integracioni ispit kojim dokazuju znanje nemačkog na nivou A2 i poznavanje društvenih vrednosti i poretka Austrije. Stranci koji dobiju boravišnu dozvolu ne podležu ovoj obavezi.

PREPORUKA: Za sve koji žele brzo i intenzivno da nauče ili usavrše nemački za vizu, državljanstvo ili univerzitet  (nivoi A1, A2, B1, B2, C1, C2)

OSTARRICHI jezički centar
Thaliastraße 98-100/1
1160 Vienna, Austrija
Tel.: / Fax: (+43) (01) 96 15 190
Mob.: (+43) (0) 6991 96 15 190
E-Mail: info@ostarrichi-sprachzentrum.at
Internet: ostarrichi-sprachzentrum.at

Mesto u kvoti

Godišnja kvota (najviši broj novih stranaca iz trećih država koji tokom jedne godine smeju da se pridruže članovima porodice ili dođu iz drugog razloga da žive u Austriji) se odnosi na nove doseljenike i one koji menjaju svrhu boravka. Članovi porodica austrijskih državljana iz ovih država ne spadaju u kvotu. To se odnosi i na osobe s boravišnim dozvolama i one sa Rot-Weiß-Rot Karte ili  boravišnim dozvolama za naučnike, umetnike i posebne slučajeve nesamostalne delatnosti. Kvota se određuje godišnje za svaku pokrajinu i o njoj se donosi uredba. Zahtevi novih stranaca se u slučaju ispunjavanja preduslova odobravaju po redosledu prispeća, dok se kvota ne popuni, a onda se preostali odbijaju.

Izuzetak predstavlja većina zahteva za spajanje porodica, koji se ne odbijaju, već se ostavljaju na čekanje za sledeću kvotu, ukoliko ne uđu u ovogodišnju. Čekanje ipak ima zakonski kraj i to 3 godine posle podnošenja zahteva, kada mu se mora udovoljiti bez obzira na postojanje mesta u kvoti.

 

PROČITAJTE I NAJNOVIJE VESTI  OVDE

 

PROČITAJTE JOŠ I OVO: 

Beč po 10 put grad sa najboljim kvalitetom života na svetu

*Dozvoljeno je preuzimanje teksta ili delova teksta, ali uz obavezno navođenje izvora i obavezno postavljanje linka ka portalu www.dijaspora.tv

Prijava za Newsletter

Prijavite se na našu Newsletter adresu i budite u toku sa značajnim temama i dešavanjima u dijaspori

Prijava