Boravak i radna dozvola: Doseljavanje stranaca i članova porodice u Austriju

27.11.2017

Boravak i radne papire već posedujete i želite da dovedete bračnog partnera ili dete u Austriju, a samo vi radite? Za dobijanje prve dozvole svaki stranac iz "treće države" mora da ispuni nekoliko osnovnih opštih preduslova za dodeljivanje.

(c) BMI

Napomena: Ovo pravila za doseljavanje u Austriju ne važe za državljane zemalja-članica EU (npr. Hrvatske ili Mađarske), kao ni za Švajcarce i za njihove članove porodica! Važi za državljane Srbije,  Bosne i Hercegovine i ostalih takozvanih trećih država.

Za svaki boravišni naslov kandidat  pored posebnih preduslova za njegovo dodeljivanje na osnovu svrhe boravka (posebna kvalifikacija, mesto za studiranje, član porodice nekoga ko ovde živi), mora da ispuni i opšte preduslove za dodeljivanje dozvole za boravak.

PRIMER: Pretpostavimo da ste državljanka Srbije koja se pridružuje svom mužu koji živi i radi u Austriji i takođe ima srpski pasoš. Za Vas  (kao i za sve ostale koji tek dolaze) važe sledeći opšti preduslovi za dodeljivanje boravišnog naslova:

 

Vaš boravak ne sme da ugrožava javni red i bezbednost

Boravišni naslov možete da dobijete samo ukoliko ne ugrožavate javni red i bezbednost i ne stojite u bliskom odnosu sa ekstremističkim i terorističkim grupama. Taj uslov, međutim, sigurno ne ispunjavate ako ste (bili) ilegalno u Austriji ili radite na crno (i to se sazna). Organ vlasti prilikom odlučivanja o ispunjavanju ovog kriterijuma ima prostor za slobodno procenu. On, međutim, mora da sagleda Vašu ukupnu situaciju. U slučaju da Vas odbije iz tog razloga, organ vlasti mora da obrazloži svoju odluku.

 

Morate da imate osigurano pravo na stanovanje u stanu koji odgovara uobičajenim standardima u Austriji (u mestu u koje se doseljavate)

Boravnišna dozvola može da vam se dodeli samo pod uslovom da dokažete da ste ostvarili pravo na stanovanje u nekom stanu ( da sigurno imate gde da stanuje pošto se doselite u Austriju). Kao dokazi o osiguranom smeštaju prihvataju se ugovor o najmu stana, ugovor o podstanarskom odnosu, pravno zasnovani predugovori ili ugovor o vlasništvu stana.

Ispunjavanje ovog preduslova možete dokazati i ako imate sklopljen sporazum o stanovanju kod nekoga ili ako na osnovu  npr. braka (u Vašem slučaju) imate pravo da stan koristite zajedno sa suprugom. Uslov ne ispunjavate ako imate samo dogovor koji u svako doba može da se opozove, kao na primer ako Vam neki prijatelj privremeno omogući da stanujete kod njega!

Kada se radi o „uobičajenim standardima“ za stan, trebalo bi voditi računa o tome da u Vašem budućem stanu stanu nema previše prijavljenih osoba, da u njemu ne nedostaju sanitarne prostorije i da se ne nalazi u kući koja je u dezolatnom stanju.

Morate da posedujete zdravstveno osiguranje koje pokriva sve rizike tokom trajanja prve dozvole

Boravišni naslov možete da dobijete jedino ako u Austriji imate zdravstveno osiguranje koje pokriva sve rizike. Kao takvo se priznaje ili lično osiguranje, ili saosiguranje preko člana porodice ili privatno zaključeno zdravstveno osiguranje. Ako se neko osigura samostalno, on/a po pravilu mora da čeka šest meseci kako bi mogao/la da počne se leči na osnovu svog osiguranja.

U slučaju saosiguranja trebalo bi da bude dovoljna potvrda Zavoda za osiguranje o postojanju takvog vida zdravstvenog osiguranja.

Ako je zakonsko osiguranje moguće tek posle dodeljivanja boravišnog naslova, onda kao dokaz može da posluži i privatno zaključeno turističko zdravstveno osiguranje (koje najmanje pokriva sve rizike kao i zakonski obavezno osiguranje) i važi za vreme trajanja boravišnog naslova.

 Moraju da postoje osigurana novčana sredstva za Vaš život u Austriji

Nedovoljna visina prihoda za stranca kojem se pridružuje neki član porodice (u Vašem slučaju za Vašeg supruga) često predstavlja najvažniju prepreku za vođenje porodičnog života s partnerom iz inostranstva. Na osnovu brojnih pooštrenja zahteva u vezi sa prihodima, mnogi siromašniji stranci poslednjih godina sve teže mogu da dovedu članove svoje porodice u Austriju.

Boravišni naslov sme da se dodeli samo ako postoje sigurni i stalni prihodi Vašeg supruga koji ovde živi i radi. Organ vlasti mora da bude uveren da troškovi Vašeg boravka (kao člana porodice) ni iz kog razloga neće pasti na teret državi (opštini, pokrajini).

Takva opasnost ne postoji jedino ako su prihodi stranca koji već živi u zemlji (dakle Vašeg muža) sigurni, redovni i neopterećeni i mogu da osiguraju Vaš život u Austriji bez socijalnih davanja od strane države. Ti prihodi moraju da budu na visini smernice za dodatak za najsiromašnije stanovnike Austrije, kojim im država omogućava  pokrivanje osnovnih potreba.

Potreban prihod se umanjuju za redovne novčane obaveze i finansijska opterećenja. Suma svih odbitaka može jednokratno da se smanji dodeljivanjem tzv. „slobodnog iznosa“ (objašnjenje u donjem primeru).

Odbici koji umanjuju redovni i sigurni prihod Vašeg muža (npr. platu) su stanarina, kreditne rate, plaćanje alimentacije za osobe koje ne žive u sadašnjem domaćinstvu (npr. bivšu ženu, decu iz prvog braka) i plenidba plate (zbog neplaćenih dugova).

Radi osiguravanja sredstava za pokrivanje životnih potreba mogu se navesti sva novčana sredstva koja Vaš muž dobija na osnovu nekog zakona ili sklopljenog ugovora (npr. o radu), ali on ne sme da prima socijalnu pomoć! Može se uračunati i ušteđevina, ukoliko se od nje može finansirati Vaš boravak tokom čitavog vremena trajanja dodeljene dozvole. Čak i obavezujući predugovori o budućem zaposlenju mogu da predstavljaju izvor prihoda u smislu dokaza.

U slučaju podnošenja prvog zahteva ne uračunavaju se nikakve socijalne usluge novčane prirode, na koje biste stekli pravo tek samim dodeljivanjem dozvole, kao na primer dodatak na najnižu penziju, ali i novac za brigu o deci.

Minimalni iznos prihoda koji se mora dokazati utvrđuje se iznova svake godine, ali ne odudara previše od ovih važećih za na primer 2017. tako da on može da Vam posluži kao orijentacija.

Tako na primer,  bračni par bez dece 2017. mora da dokaže da ima (posle svih gore navedenih odbitaka) bar 1.334,17 evra mesečno za slobodno raspolaganje, a oni sa decom po svakom detetu dodatno po 137,30 evra.  Takozvana „slobodna stanica“, odnosno iznos za koji Vam organ vlasti „gleda kroz prste“ za ovu godinu iznosi 284,32 evra.

Primer za izračunavanje minimalnog prihoda u slučaju doseljavanja bračnog partnera (i deteta)

Napomena: Za bračni par bez dece 2017. godine se traži najmanje 1,334,17 evra mesečno neto (plus 137,30 evra po svakom detetu)! U prihode se uračunavaju i 13. i 14. plata. Pošto, međutim, svako ima mesečne obaveze koje mora da izmiri (bar stanarinu), organ vlasti je obavezan da od prihoda odbije redovne izdatke.

Primer:
– Vaš muž plaća 500 evra za stanarinu. Uz to mora da daje svakog meseca 300 evra alimentaciju za dete iz prvog braka i ima 100 evra mesečnu ratu za kredit. To znači da mu ukupno 900 evra (500+300+100) svakog meseca odlazi na “osnovne dažbine”.
– Ako sada taj iznos umanjimo za  “slobodnu stanicu”  (bonus od strane organa vlasti)  koji za 2017. iznosi 284,32 dolazimo na sumu od 621,28 evra.
– Vašem mužu za vas kao bračni par bez dece mora da ostane 1.334,17  evra za život. On, dakle, mora da zarađuje 1.955,45 neto (1,334,17+621,28). I to posle svih odbitaka!
– Ako se doseljavate s detetom, onda Vaš muž mora da dokaže još i plus 137,30 evra (za 1 dete), što je u ovom pretpostavljenom slučaju ukupno 2.092, 75 evra (ako je činovnica vrlo stroga u računanju, što ne mora uvek da bude slučaj).

Pojedinac koji se doseljava sam u Austriju mora da ima na raspolaganju mesečno bar 889,84 evra (2017).

Nadamo se da Vam je sada mnogo toga jasnije. Ali to još nije sve jer ćemi u nekom sledećem tekstu pisati i  o opštim preduslovima.

 

PROČITAJTE I NAJNOVIJE VESTI  OVDE

 

PROČITAJTE JOŠ I OVO: 

Kako do zaposlenja u Austriji? (3. deo) – Ostali preduslovi

*Dozvoljeno je preuzimanje teksta ili delova teksta, ali uz obavezno navođenje izvora i obavezno postavljanje linka ka portalu www.dijaspora.tv

Prijava za Newsletter

Prijavite se na našu Newsletter adresu i budite u toku sa značajnim temama i dešavanjima u dijaspori

Prijava