Posao u Austriji?: Detaljan opis procedure za dodelu radnih papira

23.11.2017

Stranci koji žele da rade u Austriji moraju da poseduju odgovarajuću boravišnu i radnu dozvolu. Poslednjih godina u zemlju mogu da dođu samo posebno dobro kvalifikovani kadrovi koji imaju uslove za sticanje tzv. "crveno-belo-crvene" karte. Njihovi članovi porodice takođe smeju da rade u zemlji, kao i studenti koji ovde završe fakultet i pronađu zanimanje koje odgovara njihovoj kvalifikaciji.

(c) pixabay

Austrijski sistem doseljavanja predviđa da osobe koje žele trajno da žive i rade u Austriji moraju da podnesu zahtev za izdavanje tzv. crveno-belo-crvene karte. Na osnovu bodovanja se utvrđuje da li ispunjavaju kriterijume za to i da li ćete imati realne izglede za zvaničan posao u Austriji.

Ako podnesete zahtev, austrijski Zavod za zapošljavanje na osnovu vaših dokumenata proverava da li ste postigli minimalni broj bodova. Da biste mogli da podnesete zahtev za RWR-kartu pored neophodnog broja bodova morate da ispunite i opšte uslove za dodeljivanje (osiguran prihod, zdravstveno osiguranje, stan)  i da imate ponudu za zapošljavanje od nekog austrijskog poslodavca.

Zahtevi se podnose ili u austrijskoj ambasadi/konzulatu u inostranstvu ili u Austriji tokom dozvoljenog turističkog boravka. Ako se zahtev podnese u Austriji, a obrada traje duže nego dozvoljeni turistički boravak, kandidat mora da napusti zemlju i da dodeljivanje sačeka u svojoj zemlji.

Ako ste, dakle, zainteresovani za doseljavanje u Austriju zbog posla, na internetu, pre svega izračunajte kakve su vam šanse. Računar za bodove služi samo za orijentaciju. Napomena: Rezultat se zasniva na vašim podacima, tako da može da odudara od provere austrijske vlasti.

Crveno-belo-crvena karta (RWR Karte)

Ova dozvola izgleda kao bankovna kartica i omogućava boravak i rad u Austriji. Izdaje se na dve godine i daje pravo vlasniku da se zaposli samo kod jednog određenog poslodavca. U slučaju promene poslodavca tokom prve dve godine, mora se zatražiti nova kartica ovog tipa. Zahteve za ovu dozvolu mogu da podnesu:
1. Posebno visoko kvalifikovani (Besonders Hochqualifizierte)
2. Stručnjaci u deficitarnim zanimanjima (Fachkräfte in Mangelberufen)
3. Ostala „ključna radna snaga“ (Sonstige Schlüsselkräfte)
4. Osobe koje su završile austrijski fakultet/višu školu (StudienabsolventInnen österreichischer Hochschulen)
5. Samostalna „ključna radna snaga“ (Selbständige Schlüsselkräfte)
6. Osnivači „Start-up“-preduzeća (Start-up GründerInnen)

Plava karta EU (Blaue Karte EU)

Ova dozvola takođe izgleda kao bankovna kartica i omogućava visoko kvalifikovanim osobama boravak i posao u Austriji. Izdaje se na dve godine i daje pravo vlasniku da se zaposli samo kod jednog određenog poslodavca. Posebno visoko kvalifikovani posednici “Blaue Karte EU” iz neke druge države-članice EU koji tu kartu imaju tamo najmanje 18 meseci, mogu da dobiju  austrijsku ” “Blaue Karte EU” ako ispune posebne i opšte preduslove za dodeljivanje (s izuzetkom postojanja stana i dovoljno sredstava za život).

 

Crveno-belo-crvena karta plus  (RWR–Karte plus)

I ova karta izgleda kao bankovna kartica i omogućava naseljavanje u Austriji, kao i neograničeni pristup radnom tržištu. Posednici ove kartice mogu da menjaju poslodavce i ne moraju zbog toga da traže novu dozvolu. Zahteve za ovu dozvolu mogu da podnesu:

Članovi porodice (muž i žena ili istopolni registrovani partner, koji u trenutku podnošenja zahteva mora da budu stariji od 21 godine; nevenčana rođena, usvojena deca i pastorci stari do 18 godina)
– osobe koje imaju „Rot-Weiß-Rot–Karte“ ili „Blaue Karte EU”
– stranaci iz trećih država koji su već trajno naseljeni u Austriji
– određeni posednici „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ (koji su pre imali „Rot-Weiß-Rot – Karte“  ili „Niederlassungsbewilligung – Forscher“)
– posednik dozvole za naseljavanje za samostalnu „ključnu radnu snagu (Niederlassungsbewilligung für selbständige Schlüsselkräfte”)
– posednik dozvole za naseljavanje za posebne slučajeve nesamostalne delatnosti“/posebni rukovodioci/ „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“  (besondere Führungskräfte) i
– posednik dozvole za naseljavanje za istraživače „Niederlassungsbewilligung – Forscher”

kao i:
– posednici „Rot-Weiß-Rot – Karte“ i „Blaue Karte EU“, , ako je poseduju već dve godine i ako su tokom 24 meseca 21 mesec bili zaposleni u skladu sa kvalifikacijama
– osobe koje žele da promene neku od ovih dozvola: Niederlassungsbewilligung – Forscher, Niederlassungsbewilligung,  Niederlassungsbewilligung–Angehöriger.

Viza za traženje posla za posebno visoko kvalifikovane (Arbeitsuche-Visum für Besonders Hochqualifizierte)

Kao posebno visoko kvalifikovane važe osobe koje sakupe između 70 i 100 poena na osnovu kriterijuma za ovakvu radnu snagu. Ova kategorija je namenjena top-menadžerima kao i ostalim posebno kvalifikovanim licima koja još nisu pronašli poslodavca u Austriji. Oni mogu da dobiju vizu za traženje posla u ambasadi Austrije u svojoj zemlji koja traje šest meseci.

Ako za to vreme nađu posao, onda mogu u Austriji da podnesu zahtev za izdavanje Rot-Weiß-Rot – Karte. Ko za to vreme ne uspe da nađe posao, mora da napusti zemlju, a novu vizu te vrste može da zatraži tek posle 12 meseci od isticanja prethodne.

Ako osoba sa vizom za traženje posla tokom šest meseci pronađe posao i podnese zahtev za  Rot-Weiß-Rot – Karte u Austriji, a organ vlasti ne stigne da mu je izda do trenutka isticanja navedene vize, ona mora da se vrati u svoju zemlju i da tamo sačeka dodeljivanje „RWR“-karte. Ovu vizu ne može da dobije niko ko ne spada u „posebno kvalifikovane osobe.”

Ko, međutim, u Austriju može da doputuje bez vize, njemu ni ne treba ta viza. Ukoliko tokom dozvoljenog trajanja boravka nađe radno mesto koje odgovara njegovim kvalifikacijama, on u Austriji može da zatraži „RWR“ karticu.

 

PROČITAJTE I NAJNOVIJE VESTI  OVDE

 

PROČITAJTE JOŠ I OVO: 

Integracioni sporazum u Austriji: Od 1. oktobra novi zakon o integraciji

 

Novo u proceduri za dobijanje radne i boravišne dozvole u Austriji

Policija u Austriji: Programi za prepoznavanje lica sa video nadzora

*Dozvoljeno je preuzimanje teksta ili delova teksta, ali uz obavezno navođenje izvora i obavezno postavljanje linka ka portalu www.dijaspora.tv

Prijava za Newsletter

Prijavite se na našu Newsletter adresu i budite u toku sa značajnim temama i dešavanjima u dijaspori

Prijava